logistykakolejowa.pl - spedycja-logistyka-transport
logistykakolejowa.pl
logistykakolejowa.pl
Strona główna  Infrastruktura  Metro Warszawskie  Konferencje  Ustawy-instrukcje  Przewozy pasażerskie  Przewozy towarowe  Galeria Kolejowa  Tapety  Kontakt
logistykakolejowa.pl-  targi transpoland 2014
logistykakolejowa.pl - KOLEJNY SUKCES TARGÓW TRANS POLAND - DRUGA EDYCJA ZA NAMI
Logistykakolejowa.pl - Na skróty
logistykakolejowa.pl - regulaminy kolejowe, instrukcje pkp
logistykakolejowa.pl - rozklady jazdy na pkp
logistykakolejowa.pl - Kup bilet online, nie wychodzšc z domu!
logistykakolejowa.pl  -  Ustawy, instrukcje i regulaminy kolejowe
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2018
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2013
logistykakolejowa.pl - rozklad jazdy metra warszawa
logistykakolejowa.pl  - rozklad jazdy skm warszawa
logistykakolejowa.pl - Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy Metra Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy SKM Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka

Domena na sprzedaż kontakt info@logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  -   Gospodarka wagonami towarowymi
logistykakolejowa.pl - gospodarka wagonami towarowymi

Gospodarka wagonami towarowymi

Pociągi lokalne które poruszają się w wewntąrz Ekspozytur PKP mają numery 2, 3, 4 i 5 cyfrowe. Dwie pierwsze cyfry są takie same lub druga cyfra jest zerem. Pociągi zmieniają numery na granicy kierunków.

numeracja 5 cyfrowa wagonu kolejowego

Dwie pierwsze cyfry oznaczają Ekspozytury Zarządzania Ruchem

 • Trzecia cyfra mowi:
 • gdy   "0"   międzynarodowe stałe
 • gdy   "1"   krajowe dzienne stałe
 • gdy   "2"   krajowe nocne stałe
 • gdy   "3"   międzynarodowe sezonowe
 • gdy   "4"   krajowe sezonowe i na zarządzanie
 • gdy   "5"   krajowe nocne
 • gdy   "6"   kolonijne
 • gdy   "7"   pociągi zestawione z wagonów sypialnych,kuszetek i platform samochodowych
 • gdy   "8"   pocztowo-bagażowe
 • gdy   "9"   służbowe
 • Czwarta cyfra mówi:
 • gdy  "0" lub "1"  pociągi pospieszne
 • gdy  "2", "3", "4" pociągi osobowe
 • gdy  "5" pociągi towarowo - osobowe
 • Piąta cyfra informuje
 • gdy nieparzysta pociąg jedzie torem nr 1 przy wzrastającym kilometrażu
 • gdy parzysta pociąg jedzie torem nr 2 przy malejącym kilometrażu
zasada obliczania cyfry samokontroli w nr wagonu

33 51 788 89 30-3 21 21 212 12 12

6+3+10+1+14+8+16+8+18+3+0=87+3=90

Liczbą samokotroli jest liczba brakująca do pełnej dziesiątki sum poszczególnych elementów mnożenia

wagony prywatne i wynajete

Wagony towarowe prywatne

Najemcy mogą wynajmowac wagony własności PKP, w celu realizacji przewozów międzynarodowych jak i wewnętrznych. Właściciel taboru (wagonów) może wnioskowac o włączenie jego wagonów do ruchu na sieci po przez złożenie odpowiedniego wniosku do Zakładu Przewozów Towarowych do którego przynależy stacja macieżysta obsługująca dany tabor.

Przed włączeniem prywatnych wagonów musi się odbyc komisja określająca stan techniczny wagonów. Każdy wagon prywatny musi posiadac nazwę i adres właściciela wagonu.

zamawianie wagonow

PKP udostępnia wagony, zamawiającym do realizacji określonych przewozów, takie zamówienie składa nadawca lub spedytor na specjalnym druku R-46, zamówienie składa się na stacji nadania przesyłki do przewozu.

Nadawca jest zobowiązany do podania n/w danych potrzebnych do realizacji zamówienia:

 • stację przeznaczenia i odbiorce
 • dzień na jaki chce zamówic wagony
 • ładunek jego masę i w zależności wymiary/objętośc
 • datę wystawienia
 • adres nadawcy
 • kraj przeznaczenia
 • stacje graniczne - jeśli wagon ma opuścic siec PKP

Przy realizowaniu przewozów międzynarodowych mogą byc używane wagony własności PKP, jednak muszą byc oznaczone iż nadają się do komunikacji międzynarodowej RIV lub MC.

wykaz wagonow w skladzie pociagu

Po sformowaniu pociągu należy sporządzic wykaz wagonów będących w danym składzie pociągu (R7-zdjęcie pdf) i R8, te wykazy pozwalają na sporządzanie sprawozdań przemieszczania się wagonów między rejonami zarz-ądzanymi przez ekspozytury. Dzięki tym wykazom można ustalic gdzie i jaki wagon został wył-ączony w momencie nie dotarcia do stacji przeznaczenia.

Sporządzanie i wypełnianie wykazów mówiących o wagonach będących w składzie pociągu należy dokonac podczas postoju spisując je w kolejności, przyjmując że pierwszy wagon to wagon za lokomotywą. Należy na wykazie umieścic adnotacje “Czoło pociągu”. Wykaz R7, sporządza się w 2 egzemplarzach, jeden zostaje na stacji macierzystej, a drugi na stacji przeznaczenia. Na stacji przeznaczenia rewident ustala na podstawie wykazu R7, wagony które przybyły na stację.

wagony podstawiane na punkt ladunkowy

Wagony przekazywane są na punkt ładunkowy za waykazami R25 i R26, stacje które są wyposażone w lokomotywę manewrową sporządzane sa wykazy zdawcze dla każdego punktu ładunkowego. Tego typu wykazy zdawcze sporządzane są na podstawie dokumentów przewozowych, dyspozycji na przewóz taboru oraz poleceń pracy manewrowej (wykaz R10). Do wykazu zdawczego wpisuje się wagony prózne i ładowne, zadysponowane do podstawienia w tej samej obsłudze.

Przyjmujący wagon na punkt ładunkowy, ma prawo zaż-ądac pisemnego odnotowania w wykazie zdawczym usterek i braków  technicznych wagonów. Po zakończeniu obsługi punktu ładunkowego, przekazuj-ący wagon dostarcza 1 egzemplarz wykazu zdawczego przyjmujacemu wagony.

Wykazy zdawcze są podstawą do rozliczeń i obciążeń klienta za obsługę manewrową.

wagony zabierane z punktu ladunkowego

Po zakończeniu prac ładunkowych lub wyładunkowych, właściciel lub najemce bocznicy powiadamia kolej o zakonczonych czynnosciach pisemnie na druku R27 i R28, w godzinach zawatych na umowie bocznicowej, takiego powiadomienia musi dokonac najpóźniej godzine przed ukończeniem prac bocznicowych.

Zawiadomienie powinno dotyczyc całej grupy wagonów do jednorazowego zabrania, jeśli właściciel nie zakończył prac związanych z załadunkiem lub roz-ładunkiem powinien powiadomic kolej przed planowaną obsługą. Jeśli obsługa odbyła się poza planowaną obsługą należy w zawiadomieniu odpisac że odbyła się na żądanie właściciela bocznicy.

Pracownik kolei powinien przed zabraniem wagonów sprawdzic czy wszytskie zabierane wagony  umieszczone są w “zawiadomieniu wagonów gotowych do zabrania”.

baza firm logistycznych-przewoznicy kolejowi
logistykakolejowa.pl -  prywatni przewoznicy kolejowi
wce warszawskie centrum edukacyjne
wcematel
wce1
wce warszawskie centrum edukacyjne
skls-logo
skls studenckie kolo logistyki stosowanej wydzial transportu politechniki warszawskiej
politechnika_warszawska_logo
Niestety Twoja przeglšdarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Opony zimowe!
Pobierz najnowszš wersję Flash Playera
numeracja cyfrowa wagonu kolejowego
terminy wystepujace w tematyce gospodarki wagonami towarowymi
logistykakolejowa.pl - Zobacz inne także artykuły
logistykakolejowa infrastruktura
logistykakolejowa.pl - metro warszawskie
logistykakolejowa konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa.pl - Infrastruktura
logistykakolejowa.pl - Metro Warszawskie
logistykakolejowa.pl - Konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa przetargi
logistykakolejow przewozy pasazerskie
logistykakolejowa przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl - Ustawy - Instrukcje
logistykakolejowa.pl - Przewozy pasażerskie
logistykakolejowa.pl - Przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl retro kolej
logistykakolejowa galeria kolejowa
logistykakolejowa tapety
logistykakolejowa.pl - Retro kolej
logistykakolejowa.pl - Galeria kolejowa
logistykakolejowa.pl - Tapety
logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  - Infrastruktura
Logistykakolejowa.pl  - Ustawy - Instrukcje
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy pasażerskie
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy towarowe
Logistykakolejowa.pl  - Metro Warszawskie
Logistykakolejowa.pl  - Retro Kolej
Logistykakolejowa.pl  - Konferencje, Targi, Szkolenia
Logistykakolejowa.pl  - Galeria kolejowa
Logistykakolejowa.pl  - Tapety
Logistykakolejowa.pl  - Kontakt
logistykkolejowa.pl  -  serwisy partnerskie
kampania bezpieczny przejazd
kolej tv telewizja kolejowa
instytu rozwoju i promocji kolei