logistykakolejowa.pl - spedycja-logistyka-transport
logistykakolejowa.pl
logistykakolejowa.pl
Strona główna  Infrastruktura  Metro Warszawskie  Konferencje  Ustawy-instrukcje  Przewozy pasażerskie  Przewozy towarowe  Galeria Kolejowa  Tapety  Kontakt
logistykakolejowa.pl-  targi transpoland 2014
logistykakolejowa.pl - KOLEJNY SUKCES TARGÓW TRANS POLAND - DRUGA EDYCJA ZA NAMI
Logistykakolejowa.pl - Na skróty
logistykakolejowa.pl - regulaminy kolejowe, instrukcje pkp
logistykakolejowa.pl - rozklady jazdy na pkp
logistykakolejowa.pl - Kup bilet online, nie wychodzšc z domu!
logistykakolejowa.pl  -  Ustawy, instrukcje i regulaminy kolejowe
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2018
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2013
logistykakolejowa.pl - rozklad jazdy metra warszawa
logistykakolejowa.pl  - rozklad jazdy skm warszawa
logistykakolejowa.pl - Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy Metra Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy SKM Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka

Domena na sprzedaż kontakt info@logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  -   INTERMODAL W POLSCE: Potencjał i szanse sa duze, mimo iz rynek jest podatny na oddziaływania zewnetrzne
logistykakolejowa.pl trans poland 2013 intermod

INTERMODAL W POLSCE: Potencjał i szanse sa duze, mimo iz rynek jest podatny na oddziaływania zewnetrzne

Już wkrótce Targi Trans Poland 2013, których przewodnim tematem jest intermodal. „Rozwój transportu intermodalnego zależy od właściwych regulacji prawnych wspierających tę technologię, odpowiedniej ilości wysokowydajnych terminali transportu...

....intermodalnego wyposażonych w suprastrukturę, istnienia odpowiednich cen za dostęp do terminali, cen operacji terminalowych oraz cen za dostęp do infrastruktury liniowej” - mówi dr Mirosław Antonowicz* z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Transport intermodalny w Polsce rozwija się , choć jesteśmy daleko w tyle za Europą. Dlaczego rozwój transportu intermodalnego trwa u nas tak długo ?

Technologia znana jest od dawna, tyle że decydenci nie do końca rozumieli rolę, jaką mogłaby odegrać w rozwoju rynku przewozów, biorąc pod uwagę priorytet, jakim jest obecnie ochrona środowiska naturalnego. Do końca XX wieku liczyła się masówka. Brak było stosownego prawa, odpowiedniego wsparcia ze strony państwa, infrastruktury liniowej o odpowiednich parametrach jakościowych oraz infrastruktury punktowej, a także odpowiednich cen za dostęp. Na szczęście rynek usług transportu intermodalnego dynamicznie się rozwija, rok 2012 był najlepszy w historii z ponad 6-procentowym udziałem w rynku  w  mierniku wykonanej pracy przewozowej. 

Przyśpieszenie dokonało się po wejściu Polski do UE i przyjęciu prawa związanego z unijną polityką transportową, w tym obejmującego transport intermodalny np. fundusze MARCO POLO. Dopiero od paru lat widzimy zdecydowane przyspieszenie w budowie terminali, aczkolwiek nie ma spójnej polityki w tym względzie i każde przedsiębiorstwo tworzy je na własna rękę, zarówno w portach morskich - naturalnych hubach logistycznych - jak i portach lądowych w głębi lądu. tzw. suchych portach. Poza przewozami kontenerów pozostałe technologie są stosunkowo drogie, także nie należy się spodziewać ich dynamicznego rozwoju.

Na co więc należy postawić w Polsce?

Na kontenery i tworzone produkty długodystansowe, transeuropejskie, ba, transazjatyckie, bo kompresja czasu wskazuje na kolej. Bowiem tak naprawdę punkt zwrotu to przekroczenie pewnej odległości przewozu np. 500–600 km. Im dłuższa odległość, tym koszty mniejsze. Jeśli spowolnienie w gospodarce  minie, wykorzystamy sensownie fundusze, unowocześnimy tabor i zapewnimy jego interoperacyjność techniczną,  wierzę w kolejny etap rozwoju i dążenie do przekroczenia magicznego udziału w rynku ponad 10 proc.

 

Jakie upatruje Pan szanse dla Polski w rozwoju transportu intermodalnego?

Mam nadzieję, że w końcu wykorzystamy szanse, jakie daje nam położenie geograficzne. Wcześniej zrozumiał to biznes niż decydenci, którzy do tej pory nie sformułowali spójnej polityki logistycznej w zakresie rozwoju transportu intermodalnego.  Słowem, potencjał i szanse są duże, mimo iż rynek jest  dosyć podatny na oddziaływania zewnętrzne, szybko ulega załamaniom, ponieważ związany jest w dużej mierze z obrotami w handlu zagranicznym i dotyczy ładunków podatnych na konteneryzację. Rozwój transportu intermodalnego zależy od właściwych regulacji prawnych wspierających tę technologię (za wzór możemy postawić Austrię czy Szwajcarię), odpowiedniej ilości wysokowydajnych terminali transportu intermodalnego wyposażonych w suprastrukturę, czyli urządzenia manipulacyjne i systemy informatyczne, istnienia odpowiednich cen za dostęp do terminali, cen operacji terminalowych oraz cen za dostęp do infrastruktury liniowej.

Jakie problemy trzeba pokonać, by transport intermodalny zyskał na znaczeniu?

Większość terminali jest prywatna. Łańcuchy transportowe tworzone są samodzielnie przez operatorów. Brak jest terminali o charakterze publicznym z otwartym dostępem. Porty i terminale w portach mają słabo rozwiniętą infrastrukturę dostępową dla kolei, odwozy odbywają się w większości transportem drogowym. Wskaźnik gęstości terminali na 1000 km linii kolejowych jest zbyt niski w stosunku do potrzeb, oscyluje w zależności od źródeł od 0,5 do 1, choć biorąc pod uwagę liczbę terminali (już około 30) może być wyższy, ale i tak nie dogania najlepszych w Europie. Oczywistym elementem jest udrożnienie sieci transportowych w sensie prędkości handlowej. Średnia prędkość na poziomie 23 km/h w kolejowym transporcie towarowym jest niekonkurencyjna. Musi być zwiększona do co najmniej 80 km/h dla produktów intermodalnych. Istotny jest poziom  opłat za dostęp do infrastruktury transportu kolejowego i zdecydowany ich spadek. Ceny za dostęp do infrastruktury punktowej i infrastruktury obsługowej nie mogą rosnąć, bo staną się barierą rozwoju dla transportu intermodalnego.

Co zyskuje klient na przewozach intermodalnych?

Klient oczekuje usługi door to door, stosunkowo taniej, o odpowiednich parametrach jakościowych. Oczekuje bezpieczeństwa dla swoich ładunków, informacji o miejscu położenia swojego ładunku, minimalizacji operacji dokumentowych oraz operacji terminalowych - raczej układu w terminalu w rytmie cross-dockingu niż postoju kontenera na dłużej. Klient oczekuje ponadto niezawodności wykonania zleconej usługi w czasie i na warunkach kontraktowych. Inaczej mówiąc – systemowego rozwiązywania swoich problemów.

Drugi istotny filar oczekiwań nazwać można społecznym. Mieszkańcy oczekują od firm  odpowiedzialności społecznej za funkcjonowanie systemu transportu, czyli mniej zatłoczenia, mniejszych kosztów zewnętrznych, za to większej ochrony środowiska. To może dać dodatkowy impuls do rozwoju transportu intermodalnego z udziałem kolei, ale nie tylko, bowiem następnym elementem są innowacje intermodalne rozumiane jako zdolność do płynnego poruszania się  danego środka transportu w różnych środowiskach drogi (kołowej, szynowej, wodnej), np. pojazdy drogowo-szynowe czy miejski tramwaj towarowy.

Akademia Leona Koźmińskiego, w której Pan wykłada, to doskonałe miejsce by studiować zagadnienia logistyki i zarządzania transportem.

Akademia Leona Koźmińskiego (ALK), jest najlepszą niepubliczną uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej, kształcącą liderów biznesu. Programy nauczania posiadają trzy najważniejsze akredytacje przyznawane światowej klasy uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB . Program studiów z finansów, według rankingu „The Financial Times”, zajmuje 19. miejsce na świecie, zarządzania: 25. Posiadanie 3 koron, które na świecie posiada tylko 53 uczelni, zobowiązuje, nobilituje i pozwala na przekazywanie wysokiej jakości wiedzy.

Logistyki nauczamy w zakresie i aspekcie zarządzania. Niemniej teraz ukierunkowujemy się także na zarządzanie łańcuchami dostaw. Rozwijamy logistyczne studia podyplomowe z certyfikatami kompetencji ELA. Wdrażamy model oksfordzki tzn. nauczania logistyki i zarzadzania łańcuchami dostaw w postaci tutoriali. Metoda ta pozwala na samodzielne pogłębianie wiedzy przez studenta, postrzeganie przez niego świata logistycznego z perspektywy dociekań i rozwiązań praktycznych. Robimy to wspólnie z praktykami biznesowymi, czyli np. Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki, Polską Izbą Spedycji i Logistyki czy Polskim Towarzystwem Logistycznym, a także z The Chartered Institute of Logistics and Transport.

Rozumiejąc rolę logistyki w transporcie i we współczesnym biznesie rozwijamy  Studia Podyplomowe „Logistyka w zarządzaniu”. Będziemy tworzyć w tym zakresie nowe produkty edukacyjne np. „Zarządzanie łańcuchami dostaw”, „Menedżer łańcucha dostaw”, „Zarządzanie działalnością spedycyjną”, „Bezpieczeństwo w transporcie lądowym”, „Zarządzanie transportem na jednolitym rynku europejskim” czy MBA o specjalności transportu i logistyki. Dostrzegamy potencjał tkwiący w logistyce i łańcuchach dostaw i coraz ważniejszą jej rolę w procesach zarządzania przepływem dóbr i osób w czasie i przestrzeni, a także potrzebę zarządzania efektywnego tymi mobilnymi procesami. Także w kontekście wartości, które tworzą. Rozprzestrzeniające się zjawisko globalizacji i tworzone międzynarodowe łańcuchy dostaw wymagają wysokich umiejętności menedżerskich.

Akademia Leona Koźmińskiego takich umiejętności uczy.

baza firm logistycznych-przewoznicy kolejowi
logistykakolejowa.pl -  prywatni przewoznicy kolejowi
wce warszawskie centrum edukacyjne
wcematel
wce1
wce warszawskie centrum edukacyjne
skls-logo
skls studenckie kolo logistyki stosowanej wydzial transportu politechniki warszawskiej
politechnika_warszawska_logo
Niestety Twoja przeglšdarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Opony zimowe!
Pobierz najnowszš wersję Flash Playera
MAntonowicz

* Mirosław Antonowicz

Urodził się w 1959 r. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu - specjalność marketing i logistyka. Absolwent Policealnego Studium Kolejowego o specjalności ekonomika i eksploatacja kolei, Wydziału Zarządzania oraz Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach takich jak: Zarządzanie Spółkami w Transporcie (Politechnika Warszawska), Europejskie Stosunki Ekonomiczno-Finansowo-Prawne (SGH) oraz kursów Leadership Skills oraz Elite Menagement Harward Business Review. Ukończył kurs dla Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa oraz kurs z zakresu zarządzania spółkami prawa handlowego (Instytut Rozwoju Biznesu). Adiunkt  w Akademii Leona Koźmińskiego, Certyfikowany Senior Logistics ELA oraz Chartered Fellow of The Chartered Institute of Logistics and Transport. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transport Szynowego.

Prof. Mirosław Antonowicz przedstawi temat „Wartość dla klienta w przewozach intermodalnych jako produkcie systemowym” podczas Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki Trans Poland 2013. Impreza odbędzie się w dn. 26-28 listopada w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Jak wszystkie imprezy organizowane przez spółki wchodzące w skład ITE Group, będą miały charakter business-to-business. Wśród wystawców Trans Poland 2013  są m.in. firmy transportowe, spedycyjne (kolejowe, drogowe, morskie); producenci taboru transportowego; wytwórcy części i podzespołów w różnych sektorach transportu; producenci systemów transportu wewnętrznego i wyposażenia magazynów; producenci rozwiązań z zakresu ITS oraz systemów zarządzania transportem.

Program Trans Poland 2013: http://trans-poland.pl/program/ , Bezpłatna rejestracja: http://trans-poland.pl/odwiedzajacy/rejestracja-on-line/

logistykakolejowa.pl - Zobacz inne także artykuły
logistykakolejowa infrastruktura
logistykakolejowa.pl - metro warszawskie
logistykakolejowa konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa.pl - Infrastruktura
logistykakolejowa.pl - Metro Warszawskie
logistykakolejowa.pl - Konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa przetargi
logistykakolejow przewozy pasazerskie
logistykakolejowa przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl - Ustawy - Instrukcje
logistykakolejowa.pl - Przewozy pasażerskie
logistykakolejowa.pl - Przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl retro kolej
logistykakolejowa galeria kolejowa
logistykakolejowa tapety
logistykakolejowa.pl - Retro kolej
logistykakolejowa.pl - Galeria kolejowa
logistykakolejowa.pl - Tapety
logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  - Infrastruktura
Logistykakolejowa.pl  - Ustawy - Instrukcje
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy pasażerskie
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy towarowe
Logistykakolejowa.pl  - Metro Warszawskie
Logistykakolejowa.pl  - Retro Kolej
Logistykakolejowa.pl  - Konferencje, Targi, Szkolenia
Logistykakolejowa.pl  - Galeria kolejowa
Logistykakolejowa.pl  - Tapety
Logistykakolejowa.pl  - Kontakt
logistykkolejowa.pl  -  serwisy partnerskie
kampania bezpieczny przejazd
kolej tv telewizja kolejowa
instytu rozwoju i promocji kolei