logistykakolejowa.pl - spedycja-logistyka-transport
logistykakolejowa.pl
logistykakolejowa.pl
Strona główna  Infrastruktura  Metro Warszawskie  Konferencje  Ustawy-instrukcje  Przewozy pasażerskie  Przewozy towarowe  Galeria Kolejowa  Tapety  Kontakt
logistykakolejowa.pl-  targi transpoland 2014
logistykakolejowa.pl - KOLEJNY SUKCES TARGÓW TRANS POLAND - DRUGA EDYCJA ZA NAMI
Logistykakolejowa.pl - Na skróty
logistykakolejowa.pl - regulaminy kolejowe, instrukcje pkp
logistykakolejowa.pl - rozklady jazdy na pkp
logistykakolejowa.pl - Kup bilet online, nie wychodzšc z domu!
logistykakolejowa.pl  -  Ustawy, instrukcje i regulaminy kolejowe
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2018
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2013
logistykakolejowa.pl - rozklad jazdy metra warszawa
logistykakolejowa.pl  - rozklad jazdy skm warszawa
logistykakolejowa.pl - Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy Metra Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy SKM Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka

Domena na sprzedaż kontakt info@logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  -   Terminy kolejowe
logistykakolejowa.pl - terminy kolejowe

Terminy kolejowe, co oznaczają terminy: prace manewrowe, dokument technologiczny, harmonogram obróbki czy grupa relacyjna?

Poniżej przedstawiamy i omawiamy najczęściej wystepujace terminy na koleji przy transporcie kolejowym.

gospodarka wagonami towarowymi dokumentacja technologiczna stacji zbiór dokumentów technologicznych i planów będących podstawą pracy stacji w zakresie wykonywania czynności technologicznych.

gospodarka wagonami towarowymi dokument techno;logicznydokument w postaci pisemnej lub graficznej będący podstawą wykonania określonych czynności technologicznych.

gospodarka wagonami towarowymi dyzurny ruchu manewrowypracownik posiadający kwalifikacje dyżurnego ruchu nadzorujący pracę manewrową.

gospodarka wagonami towarowymi grupa relacyjnazespół węzłów kierunkowych lub numerów kierunkowych stacji docelowych, do których zgodnie z przyjętą organizacją kierowania wagonów towarowych przeznaczone są wagony wchodzące w skład pociągu towarowego.

gospodarka wagonami towarowymi minimalny czas przejscia wagonowsumaryczny czas wykonania pojedynczych czynności lub ciągu czynności technologicznych ustalonych na podstawie harmonogramów , nie uwzględniający czasu oczekiwania na wykonanie tych czynności.

gospodarka wagonami towarowymi niezbedny czas przejscia wagonowsumaryczny minimalny czas wykonania określonego cyklu czynności technologicznych, powiększony o czas oczekiwania z przyczyn technologicznych na ich wykonanie.

gospodarka wagonami towarowymi norma technologicznawielkość ilościowa, jakościowa lub czasowa, w stosunku do której określa się odchylenia od planu przy wykonywaniu zadań przez stację lub zakład.

gospodarka wagonami towarowymi norma pracy lokomotyw manewrowychliczba lokomotywogodzin pracy lokomotyw manewrowych ustalona dla stacji manewrowej.

gospodarka wagonami towarowymi obrobkazespół określonych czynności technologicznych wykonywanych z pociągiem lub wagonami na stacji wynikający z potrzeb technologicznych i charakteru pracy stacji.

gospodarka wagonami towarowymi obsluga punktu ladunkowegoprzemieszczenie wagonów i ich przekazanie na lub zabranie z punktu ładunkowego.

gospodarka wagonami towarowymi obszar ciazenia stacji rozrzadowejzespół rejonów ciążenia stacji manewrowych przypisanych do tej stacji rozrządowej.

gospodarka wagonami towarowymi odprzegjeden wagon lub grupa wagonów połączonych ze sobą, odczepionych jednorazowo od lokomotywy wykonującej rozrządzanie składu pociągu lub składu manewrowego, a następnie odstawionych, odrzuconych lub stoczonych z górki rozrządowej.

gospodarka wagonami towarowymi plan pracy lokomotyw manewrowychpowiązanie poszczególnych operacji wykonywanych przez lokomotywę manewrową podczas realizacji procesu przewozowego z zachowaniem odpowiedniej kolejności.

gospodarka wagonami towarowymi plan pracy stacji towarowejzespół planów, według których odbywają się czynności technologiczne na stacji.

gospodarka wagonami towarowymi plan przewozu ladunkowpowiązanie w czasie poszczególnych etapów przemieszczania wagonu z ładunkiem od zabrania z punktu nadania do podstawienia na punkt odbioru.

gospodarka wagonami towarowymi pociagskład pociągu sprzęgnięty z czynnym pojazdem trakcyjnym lub pojazd trakcyjny osygnalizowany i przygotowany do drogi lub znajdujący się w drodze.

gospodarka wagonami towarowymi pociag tkmpociąg zdawczy manewrowy, prowadzony lokomotywą manewrową z drużyną manewrową, pracujący na stacjach obsługiwanych i ładowniach.

gospodarka wagonami towarowymi potok wagonowpołączone strugi wagonowe o wspólnej drodze przewozu występujące między określonymi stacjami sieci na których następuje łączenie i rozdzielanie się strug wagonowych.

logistykakolejowa-wagon-uggps
wagon ugpps serii u
logistykakolejowa-wagon-weglarka
wagon weglarka serii e

gospodarka wagonami towarowymi sklad manewrowytabor sprzęgnięty z pojazdem trakcyjnym użytym do wykonywania manewrów.

gospodarka wagonami towarowymi sklad pociagurazem zestawiony tabor bez czynnego pojazdu trakcyjnego, przygotowany do pociągu lub znajdujący się w pociągu.

gospodarka wagonami towarowymi stacja granicznastacja manewrowa lub obsługiwana, na której odbywa się przekazywanie wagonów na obcy zarząd kolei i przyjmowanie wagonów z obcego zarządu.

gospodarka wagonami towarowymi stacja manewrowastacja towarowa wykonująca zadania w zakresie obsługi stacyjnych i liniowych punktów ładunkowych znajdujących się w jej rejonie ciążenia, a także zadania związane z przyjmowaniem, rozrządzaniem, zestawianiem i wyprawianiem pociągów towarowych. Do wykonania tych zadań stacja ma przydzieloną normowaną liczbę lokomotyw manewrowych z drużynami manewrowymi.

gospodarka wagonami towarowymi stacja obslugiwanastacja towarowa obsługiwana lokomotywą manewrową stacji manewrowej, w której rejonie ciążenia się znajduje. Obsługa tej stacji może być dokonywana także lokomotywą pociągową.

gospodarka wagonami towarowymi stacja obslugi manewrowejstacja towarowa wykonująca pomocniczo zadania stacji manewrowej zatrudniająca lokomotywy normowane na stacji manewrowej.

gospodarka wagonami towarowymi proces przewozowyzespół wzajemnie powiązanych czynności występujących w określonym porządku, mających na celu przemieszczenie ładunków z zaangażowaniem środka transportu.

gospodarka wagonami towarowymi punkt zdawczo odbiorczymiejsce (tory) zdawczo-odbiorcze, określone umową bocznicową, na które przewoźnik podstawia lub zabiera wagony podczas obsługi bocznicy w celu ich przekazania lub zabrania.

gospodarka wagonami towarowymi relacja pociagukierunek przewozu między stacją początkową (uruchomienia), a stacją końcową (docelową).

gospodarka wagonami towarowymi rejon ciazenia stacji manewrowejzbiór punktów ładunkowych znajdujących się na stacji i przyległych odcinkach, obsługiwany przez lokomotywy manewrowe z drużynami manewrowymi przypisane do tej stacji manewrowej.

gospodarka wagonami towarowymi rozrzadzenia skladu pociagudzielenie składu na odprzęgi i ich przemieszczanie na odpowiednie tory relacyjne według zasad ujętych w odrębnej instrukcji.

gospodarka wagonami towarowymi rozkladowy czas przejscia wagonowsumaryczny, niezbędny czas przejścia wagonów w danym rodzaju pracy powiększony o czas oczekiwania wagonów na pierwszy rozkładowy odjazd pociągu, bądź na pierwszą planową obsługę stacyjnych lub liniowych punktów ładunkowych (pociągiem TKM).

baza firm logistycznych-przewoznicy kolejowi
logistykakolejowa.pl -  prywatni przewoznicy kolejowi
wce warszawskie centrum edukacyjne
wcematel
wce1
wce warszawskie centrum edukacyjne
skls-logo
skls studenckie kolo logistyki stosowanej wydzial transportu politechniki warszawskiej
politechnika_warszawska_logo
Niestety Twoja przeglšdarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Opony zimowe!
Pobierz najnowszš wersję Flash Playera
logistykakolejowa-wagon-platforma
wagon platforma serii s
logistykakolejowa-wagon-cysterna1
wagon cysterna serii z

gospodarka wagonami towarowymi harmonogram obrobkigraficzne przedstawienie czynności technologicznych wykonywanych przez zespoły obróbkowe w ustalonej kolejności w zależności od funkcji czasu.

gospodarka wagonami towarowymi kierujacy praca stacjistanowisko technologiczne na stacji, wyznaczone regulaminem organizacyjnym sekcji, zajmujące się kierowaniem pracą stacji i jej rejonem ciążenia, analizą zagrożeń w dotrzymaniu planu przejścia wagonów przez stację oraz podejmowaniem działań interwencyjnych w przypadkach znaczących odchyleń od przyjętych planów technologicznych.

gospodarka wagonami towarowymi lokomotywa manewrowapojazd trakcyjny wykorzystywany do pracy manewrowej (w tym rozrządowej) na stacji oraz przy obsłudze stacyjnych i liniowych punktów ładunkowych.

gospodarka wagonami towarowymi liniowy punkt ladunkowypunkt (miejsce) załadunku, wyładunku lub przeładunku  znajdujący się poza granicami stacji manewrowej w jej rejonie ciążenia (na stacjach obsługiwanych i obsługi manewrowej lub na szlakach).

gospodarka wagonami towarowymi miernikwskaźnik określający ilościowe, jakościowe lub czasowe wyniki eksploatacyjne pracy stacji lub zakładu

gospodarka wagonami towarowymi stacja rozrzadowastacja manewrowa przeznaczona do rozrządzania składów pociągów towarowych przyjętych z własnego jak i obcych obszarów ciążenia oraz do zestawiania pociągów towarowych do innych stacji rozrządowych oraz manewrowych własnego obszaru ciążenia.

gospodarka wagonami towarowymi stacyjny punkt ladunkowypunkt (miejsce) załadunku, wyładunku lub przeładunku znajdujący się na stacji manewrowej.

gospodarka wagonami towarowymi wskaznikliczba określająca kształtowanie się mierników w różnych okresach czasu albo w stosunku do planowanych wielkości lub norm.

gospodarka wagonami towarowymi zdolnosc przepustowa stacjinajwiększa ilość pociągów towarowych (lub wagonów), którą można przepuścić przez stację we wszystkich kierunkach w ciągu określonego czasu (najczęściej doby) przy zachowaniu ustalonej technologii pracy stacji.

gospodarka wagonami towarowymi zdolnosc przerobcza stacjinajwiększa ilość poci-ągów towarowych (lub wagonów), którą można przerobić, tzn. rozrządzić i zestawić na stacji we wszystkich kierunkach w ciągu określonego czasu (najczęściej doby) przy zachowaniu ustalonej technologii pracy stacji.

gospodarka wagonami towarowymi zespol obrobkowypracownik lub grupa pracowników wykonujących technologiczną obróbkę pociągów lub wagonów wynikającą z potrzeb technologicznych i charakteru pracy stacji.

logistykakolejowa.pl - Zobacz inne także artykuły
logistykakolejowa infrastruktura
logistykakolejowa.pl - metro warszawskie
logistykakolejowa konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa.pl - Infrastruktura
logistykakolejowa.pl - Metro Warszawskie
logistykakolejowa.pl - Konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa przetargi
logistykakolejow przewozy pasazerskie
logistykakolejowa przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl - Ustawy - Instrukcje
logistykakolejowa.pl - Przewozy pasażerskie
logistykakolejowa.pl - Przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl retro kolej
logistykakolejowa galeria kolejowa
logistykakolejowa tapety
logistykakolejowa.pl - Retro kolej
logistykakolejowa.pl - Galeria kolejowa
logistykakolejowa.pl - Tapety
logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  - Infrastruktura
Logistykakolejowa.pl  - Ustawy - Instrukcje
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy pasażerskie
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy towarowe
Logistykakolejowa.pl  - Metro Warszawskie
Logistykakolejowa.pl  - Retro Kolej
Logistykakolejowa.pl  - Konferencje, Targi, Szkolenia
Logistykakolejowa.pl  - Galeria kolejowa
Logistykakolejowa.pl  - Tapety
Logistykakolejowa.pl  - Kontakt
logistykkolejowa.pl  -  serwisy partnerskie
kampania bezpieczny przejazd
kolej tv telewizja kolejowa
instytu rozwoju i promocji kolei