logistykakolejowa.pl - spedycja-logistyka-transport
logistykakolejowa.pl
logistykakolejowa.pl
Strona główna  Infrastruktura  Metro Warszawskie  Konferencje  Ustawy-instrukcje  Przewozy pasażerskie  Przewozy towarowe  Galeria Kolejowa  Tapety  Kontakt
logistykakolejowa.pl-  targi transpoland 2014
logistykakolejowa.pl - KOLEJNY SUKCES TARGÓW TRANS POLAND - DRUGA EDYCJA ZA NAMI
Logistykakolejowa.pl - Na skróty
logistykakolejowa.pl - regulaminy kolejowe, instrukcje pkp
logistykakolejowa.pl - rozklady jazdy na pkp
logistykakolejowa.pl - Kup bilet online, nie wychodzšc z domu!
logistykakolejowa.pl  -  Ustawy, instrukcje i regulaminy kolejowe
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2018
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy PKP 2013
logistykakolejowa.pl - rozklad jazdy metra warszawa
logistykakolejowa.pl  - rozklad jazdy skm warszawa
logistykakolejowa.pl - Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy Metra Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozkład jazdy SKM Warszawa
logistykakolejowa.pl  -  Rozklad jazdy KM - Kolej Mazowiecka

Domena na sprzedaż kontakt info@logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  - Unijne dofinansowywanie linii kolejowych

Andrzej Massel, wiceminister infrastruktury podczas  Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, poinformował iż prowadzone są rozmowy o zwiększenie z 70% na 85% dofinansowania projektów kolejowych z środków unijnych.

logistykakolejowa.pl - unijne dofinasowywanie linii kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na dzień 31.12.2010 roku, eksploatowały niżej wymienione ilości infrasytukturu w sektorze drogowymw w nastepujących elementach:

 • 19 276 lini kolejowych co daje łącznie 37 150 tyś kilometrów torów w tym:
 • 43 657 tyś rozjazdów w tym:

 - 27 866 tyś kilometrów torów szlakowych i głównych zasadniczych

- 9 294 tyś torów stacyjnych

 - 18 774 tyś rozjazdów w torach szlakowych i głównych zasadniczych

 - 24 883 tyś w torach stacyjnych

 • 16 464 przejazdów kolejowych z tego 2 751 przejazdy kat. A
 • 25 591 obiektów  inżynieryjnych
 • 6 525 bydynki
 • 11 544 budowli

Infrastruktura i jej obecny stan:

Zły stan infrastruktury kolejowej jest efektem braku srodków  finansowych  przez co najmniej 20 lat. Małe predkości pociągów,  spora liczba ograniczeń„ predkości rozwijanych przez pociągi na poszczególnych  liniach kolejowych i ograniczona przepustowośc maja duży  wpływ na jakośc usług przewozowych.

  - Nam zależy przede wszystkim na efekcie w postaci skrócenia czasu  przejazdu pociągów, a nie jedynie na przerobie środków unijnych, bo to  pozwoli przewoźnikom funkcjonowac lepiej i zapewni powrót pasażerów na  kolej. A taki jest cel inwestycji kolejowych - podkreslał Andrzej  Massel. - Dopiero w 2011 r., po raz pierwszy od 20 lat, na większej  liczbie kilometrów torów prędkośc została zwiekszona niż zmniejszona. Do tej pory był‚o odwrotnie. Widac więc, że ten efekt jest osiągany -  dodał
Do grudnia 2015 trzeba będzie rozliczyc inwestycje kolejowe finansowane z POIiŚ na lata 2007-2013. Tymczasem na projektach kolejowych udał‚o  się zaoszczędzic 1,2 mld. Powstało pytanie na co wydac te pieniądze.  Komisja Europejska (KE) nie zgodziła się, żeby środki te przesunąc na  drogi i ostatecznie pieniądze zostaną zainwestowane w infrastrukturę  kolejową.

Rozmawiamy z KE o zwiększeniu z 70 na 85 procent dofinansowania  projektów kolejowych ze środków unijnych. Wczoraj otrzymałem od Komisji  informację: rozważymy taką możliwośc, ale najpierw pokażcie efekty  swoich działań€ poinformował wiceminister.

Główne korytarze
W jaki sposób uzyskac jak największe efekty w wykorzystaniu środków UE w sektorze kolejowym? Zasada była taka, żeby modernizowac kompleksowo  główne korytarze. Co do samej zasady było to słuszne podejście, jednak  okazało się€ m.in. ze względu na stopień skomplikowania logistycznego i (zwłaszcza) proceduralnego że przy takiej filozofii nie dałoby sie wykorzystac środków unijnych.

 - Gdybyśmy tak robili, to nawet więcej niż te zaoszczędzone 1,2 mld zł trzeba by przerzucic na drogi, dlatego zaczeliśmy szukac innych  rozwiązań„-wyjaśniał‚ Andrzej Massel. Postawiliśmy na inwestycje o  mniejszym zakresie, które dają szybszy efekt, czyli na rewitalizację  linii kolejowych. Pod koniec kwietnia, po roku rozmów z KE, uzyskaliśmy  zgodę z KE na to, żeby wykorzystywac środki z POIiŚ na takie projekty -  mówił‚.

 Ostatecznie z zaoszczędzonych przez kolej pieniędzy unijnych zostaną sfinansowane projekty związane z poprawą bezpieczeństwa na przejazdach  (mogą się one również przyczynic do zmniejszenia kosztów  energetycznych (hamowanie pociągów) i zwiększenia prędkości pociągów  (likwidacja ograniczeń„ prędkości) oraz na projekty usuwania waskich  gardeł w postaci rozjazdów w złym stanie technicznym.

Firmy poprawią jakośc
Dla wykonawców inwestycji jednym z największych problemów jest to, że  jedynym kryterium przetargów jest cena.To jest fatalne rozwiązanie.  Pierwszy etap przetargu powinien byc analizą potencjału jaką oferent  dysponuje. Mam tu na myśli nie tylko liczbę maszyn, ale ich jakośc.  Sprzęt powinien byc certyfikowany ze względu na specyfikę inwestycji.  Dopiero w drugim etapie powinno następowac rozstrzygnięcie przetargu-przekonywał  Konrad Jaskółka, prezes zarządu Polimex-Mostostal S.A. Druga sprawa: tempo pozyskiwania pozwoleń„ strasznie przedłuża czas  realizacji inwestycji. Trzeba zwiększyc tempo przygotowania projektów i  poprawic ich jakośc To istotnie skróci czas realizacji inwestycji-powiedział‚.

Zobacz także:

mapy linii kolejowych na sieci pkp

Mapa linii kolejowych w Polsce, zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz innych zarzadców

ogólnodostepna infrastruktura ładunkowa

logistykakolejowa-mapa-lini kolejowych zarzadzanych przez pkp
logistykakolejowa-mapa-ogolnopolska infrastruktura ladunkowa

powiększ

powiększ

Rozkładowe prekości maksymalne na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie  Kolejowe S.A

Międzynarodowe linie kolejowe *AGC i *AGTC planowana siec kolei dużych prędkości

* opisy oznaczeń podane niżej

logistykakolejowa mapa maksymalnych predkosci na poszczegolnych liniach na pkp
logistykakolejowa mapa miedzynarodowych linii agc i agtc planowa siec kolei duzych predkosci
baza firm logistycznych-przewoznicy kolejowi
logistykakolejowa.pl -  prywatni przewoznicy kolejowi
wce warszawskie centrum edukacyjne
wcematel
wce1
wce warszawskie centrum edukacyjne
skls-logo
skls studenckie kolo logistyki stosowanej wydzial transportu politechniki warszawskiej
politechnika_warszawska_logo
Niestety Twoja przeglšdarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Opony zimowe!
Pobierz najnowszš wersję Flash Playera

powiększ

powiększ

Mapa poglądowa linii kolejowych w Polsce zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz innych zarządców

logistykakolejowa mapa pogladowa linii kolejowych na sieci pkp

powiększ

mapy pobrane ze żródła PKP PLK Polskie Linie Kolejowe S.A

agc europejska umowa linii kolejowych- Europejska umowa dotycząca głównych międzynarodowych  linii kolejowych, zawarta  31 maja 1985 r. w Genewie. Weszła w  życie w stosunku do Polski w dniu 27 kwietnia 1989 r. W ramach tej umowy wyznaczona została, wg kryterium EKG-ONZ, siec linii kolejowych  znaczenia międzynarodowego. Długośc linii kolejowych układu AGC w Polsce wynosi 2.972 km. Linie tworzące ten układ powinny byc dostosowane do  prędkości: 160 km/godz. w ruchu pasażerskim i 120 km/godz. w ruchu  towarowym, przy nacisku osi 225 kN.

agtc europejska umowa linii kolejowych- Europejska umowa dtyczącao głównych międzynarodowych  liniach kolejowych transportu kombinowanego i obiektach towarzysz-ących,  Zawarta została 1utego 1991 r. w Genewie. W Polsce wesz-ła w życie po  zatwierdzeniu przez Radę Ministrów  14 stycznia 2002 r.
W ramach tej umowy wyznaczona została, wg kryteriów EKG-ONZ,siec linii kolejowych  dla międzynarodowych przewozów kontenerowych transportem kolejowym oraz  terminale kontenerowe, poło-żone na sieci kolejowej. Długośc linii  kolejowych układu AGTC w Polsce wynosi 4.278 km. Umowa ta jest  uzgodnionym planem rozwoju i funkcjonowania linii międzynarodowego  transportu kombinowanego i obiektów towarzyszących, który zamierza się  realizowac w ramach programów narodowych.

logistykakolejowa.pl - Zobacz inne także artykuły
logistykakolejowa infrastruktura
logistykakolejowa.pl - metro warszawskie
logistykakolejowa konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa.pl - Infrastruktura
logistykakolejowa.pl - Metro Warszawskie
logistykakolejowa.pl - Konferencje targi szkolenia
logistykakolejowa przetargi
logistykakolejow przewozy pasazerskie
logistykakolejowa przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl - Ustawy - Instrukcje
logistykakolejowa.pl - Przewozy pasażerskie
logistykakolejowa.pl - Przewozy towarowe
logistykakolejowa.pl retro kolej
logistykakolejowa galeria kolejowa
logistykakolejowa tapety
logistykakolejowa.pl - Retro kolej
logistykakolejowa.pl - Galeria kolejowa
logistykakolejowa.pl - Tapety
logistykakolejowa.pl

Logistykakolejowa.pl  - Infrastruktura
Logistykakolejowa.pl  - Ustawy - Instrukcje
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy pasażerskie
Logistykakolejowa.pl  - Przewozy towarowe
Logistykakolejowa.pl  - Metro Warszawskie
Logistykakolejowa.pl  - Retro Kolej
Logistykakolejowa.pl  - Konferencje, Targi, Szkolenia
Logistykakolejowa.pl  - Galeria kolejowa
Logistykakolejowa.pl  - Tapety
Logistykakolejowa.pl  - Kontakt
logistykkolejowa.pl  -  serwisy partnerskie
kampania bezpieczny przejazd
kolej tv telewizja kolejowa
instytu rozwoju i promocji kolei